Környezeti politika

Vállalkozásunk környezeti politikája

A GRAVITÁS 2000 Kft, Fémszolg Kkt és a Steel Factory Kft fő tevékenységi köre:

 • GÉPIPARI TERVEZÉS,
 • FORGÁCSOLT ALKATRÉSZEK, FÉM- ÉS MŰANYAGALAKÍTÓ,
 • SZERSZÁMOK, SZERSZÁMELEMEK, RÉSZEGYSÉGEK,
 • BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA.

ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) építettünk ki a fenti hatókörrel, mely kiterjed a tevékenységi körünk által meghatározott termékek, szolgáltatások környezeti hatásainak szabályozására.

Környezeti politikánkban kiemeljük a következő legfontosabb potenciális környezetszennyezési veszélyeket, melyek megelőzése, csökkentése alapvető célja rendszerünknek:

 • Termelési hulladékkeletkezés, kibocsátás
 • Veszélyes hulladékkeletkezés, kibocsátás
 • Villamos energia felhasználás

 Elvárásaink, vállalt kötelezettségeink

 1. Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk megfogalmazásánál, üzemeltetésénél a megelőző szemlélet következetes érvényesítését tekintjük az egyik legfontosabb feladatunknak. Ennek eredményeképpen a környezetszennyezés minimalizálására törekszünk.
 2. Olyan rendszert hozunk létre, illetve üzemeltetünk, melynek beépített eleme a folyamatos javítás. Folyamatos javítási igénynek tekintjük a fajlagos alapanyag és energiafogyasztás csökkentését is, mivel ezzel közvetett környezetjavítást érhetünk el. Elvárjuk valamennyi munkatársunktól, hogy e kívánalomnak megfelelően cselekedjen.
 3. Mind a külső szabályozásokat (ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és határozatok, mind a nem kötelező követelményeket igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben
 4. Jelen környezeti politikára épülő környezeti célok illetve a célok elérése érdekében megfogalmazott környezeti előirányzatok meghatározzák azon környezeti teljesítéseket, melyek elérése céljából építjük ki a rendszerünket. A KIR kidolgozása, fenntartásának megszervezése biztosítja ezen táblák
  1. hatékony megfogalmazását –tehát, a célok, előirányzatok kijelölését- valamint ezek:
  2. megfelelő felülvizsgálatát, aktualizálását.
 5. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer alapdokumentációt a KIR könyv, illetve az ott hivatkozott dokumentációk tartalmazzák. A dokumentumok kezelésére az ISO 9001 rendszer előírásai vonatkoznak. Ez kiterjed a bevezetés, fenntartás szabályozására is.
 6. Elvárjuk valamennyi dolgozónktól a „Vállalkozásunk környezetvédelmi általános követelményei”-ben megfogalmazottak betartását.
 7. A KIR rendszer adott elemeit megfelelő belső képzéssel ismertetjük munkatársainkkal. Ennek keretében a környezeti politika és a környezeti célok ismertetése valamennyi dolgozónk felé megtörtént. A környezeti politikát alkalmas helyeken nyilvánosan is kifüggesztjük, hogy elérhető legyen minden dolgozónk számára. Büszkénk vagyunk környezeti politikánkra, ezért a nagy nyilvánosság számára is tanulmányozhatóvá tesszük azáltal, hogy a mindenki által elérhető internetes honlapunkra is feltettük.

Hajagos Lajos
ügyvezető igazgató

2017.09.05.