A minőségirányítás és ellenőrzés a precíziós alkatrész és szerszámgyártás nélkülözhetetlen eszközei. Az átfogóan értelmezett minőségi gondolkodás kiterjed a vezetésre, a tervezésre, a gyártás előkészítésre és a gyártásra is. A Gravitás 2000 Kft. célja, hogy termékei minőségével megfeleljen a vevői igényeknek, elvárásoknak és tevékenysége során olyan technológiákat alkalmazzon, amelyeknél alapkövetelményként valósul meg a környezet védelme. A kellően rugalmas, de a termelési sajátosságainkhoz igazodó minőségirányítási rendszer sikeresen szolgálja termelés hatékonyságának folyamatos fejlesztését. A mérés, ellenőrzés CAD modellekkel való összehasonlításra alapozott.

Először 1996-ban vezettük be az ISO 9001 minőségirányítási rendszert. Mára az alábbi szabványok követelményeit teljesítő integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk szolgálja a piaci pozícióink erősítését:

 • ISO 14001:2015
 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016

MINŐSÉGPOLITIKA

A GRAVITÁS 2000 GÉPIPARI KFT.-FÉMSZOLG KFT. által forgalmazott termékeknek, a végzett szolgáltatásnak meg kell felelni a megrendelőink által meghatározott igényeknek, elkötelezettek vagyunk a vevői igények teljesítésére a jogszabályok és egyéb szabályozó követelmények betartásának figyelembe vételével. 

A cégcsoport működése megfelel az ISO 9001 és az ISO 13485 szabványok követelményeinek.

Korszerű tárgyi eszközök működtetésével, naprakész tudású szakszemélyzettel biztosítjuk a termékek jó minőségét, a személyi és termékbiztonságot, valamint a vállalt határidők betartását.

A termelékenység növelése érdekében, a szervezetben folyamatos a termék- és szolgáltatás innováció.

A rendszerfenntartás és minőségösztönzés a cégcsoport vezetési politikájának alapeleme. Alvállalkozóink felé kialakítottuk minőségi elvárásainkat. A megfelelő minőségre épített piaci pozíciók állandó javításával olyan jövedelmezőség elérésére törekszünk, amely lehetővé teszi a munkavállalóink jövedelmének folyamatos emelkedését és a technológiai eszközök folyamatos fejlesztését.

Az egyre éleződő piaci versenyben a cégcsoport minden alkalmazottjának feladata és felelőssége, hogy saját minőségi munkájával segítse a vállalkozás versenyképességének megőrzését és növelését. Ennek érdekében a vezetés nagy hangsúlyt helyez az alkalmazottak képzésére, kiválasztására, a minőségszemlélet formálására, folyamatos továbbfejlesztésére.

Szabad teret adunk munkatársaink szakmai tudásának kibontakozására, a vevőink és cégünk által elvárt eredményeket szem előtt tartva.

A különböző szakmai képzések mellett hangsúlyt fektetünk a műszaki felsőoktatásban tanulók szakmai életre való felkészítésére is. A cégcsoport munkatársai hosszú évek óta látják el BSc és MSc hallgatók konzultálását, s írunk ki magunk is szakdolgozat és diplomaterv feladatokat.

Cégünk meghatározó fejlesztési tevékenységét jól kiegészíti a gyakorlat orientált képzés támogatása, megvalósítása.

Oktatásokkal, konzultációkkal biztosítjuk, hogy a minőségpolitikánk lényegét minden dolgozónk megértse és megvalósításának, fenntartásának cselekvő részese legyen. Fejlesztési politikánknak, napi gyakorlatunknak kiemelkedően fontos eleme a minőségpolitika, amelyet valamennyi munkatársunk magáénak vall. Minőségpolitikánkat stratégiánk alapján alakítottuk ki, s ebből kiindulva meghatároztuk mérhető minőségcéljainkat, amelyet minden munkatársunk munkájában figyelemmel kísérünk.

Tisztességes üzleti kapcsolatot építünk ki partnereinkkel, vevőinkkel. Korrekt módon teljesítjük a vállalt feladatokat.

A műszaki fejlesztés szellemi megújulással párosul, a meglévő munkákra illetve a cégcsoport által előzetesen felmért, megállapított trendek alapján vesszük, illetve cseréljük újra a régi technológiájú berendezéseket.

Ésszerű határokon belül csökkentjük működési költségeinket, cégprofilunkoz illő munkákat vállalunk el, csökkentjük az átfutási időt és a költségeket. Jelen vagyunk szakipari fórumokon, beszállítói rendezvényeken, jelentős üzletember találkozókon.

Átgondolt, tapasztalatokra épülő stratégiánkat követve határozzuk meg céljainkat, költségvetésünket. Kockázatalapú gondolkodásmód erősítésével és a vevői elégedettség növekedési tendenciájának szem előtt tartásával dolgozunk céljaink megvalósításán. 

JÖVŐKÉPÜNK

Kemény munkával megfelelő nyereség elérésére törekszünk, hogy anyagilag függetlenek maradjunk és befektethessünk a jövőbe. Családi vállalkozásként hosszú távra tervezünk, bízunk az egészséges szervezeti fejlődésben. Képzett és motivált alkalmazottakra, a felelősségvállalásra, kezdeményezésre és csapatszellemre támaszkodva működünk.

Folyamatosan fejlesztjük magunkat, ezzel biztosítjuk termelékenységünket és folyamataink kiválóságát. Folyamatosan fokozzuk innovációs teljesítményünket, javítjuk termékeink minőségét. Hosszú távú, korrekt partnerkapcsolatokat tartunk fenn. 

Budapest, 2023. augusztus 1. 

Hajagos Lajos
ügyvezető igazgató

Vállalkozásunk környezeti politikája

GRAVITÁS 2000 Kft. és a Fémszolg Kft. fő tevékenységi köre:

 • GÉPIPARI TERVEZÉS,
 • FORGÁCSOLT ALKATRÉSZEK, FÉM- ÉS MŰANYAGALAKÍTÓ
 • SZERSZÁMOK, SZERSZÁMELEMEK, RÉSZEGYSÉGEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA

ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) építettünk ki a fenti hatókörrel, mely kiterjed a tevékenységi körünk által meghatározott termékek, szolgáltatások környezeti hatásainak szabályozására.

Környezeti politikánkban kiemeljük a következő legfontosabb potenciális környezetszennyezési veszélyeket, melyek megelőzése, csökkentése alapvető célja rendszerünknek:

 • Termelési hulladékkeletkezés, kibocsátás
 • Veszélyes hulladékkeletkezés, kibocsátás
 • Villamos energia felhasználás

Elvárásaink, vállalt kötelezettségeink

 1. Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk megfogalmazásánál, üzemeltetésénél a megelőző szemlélet következetes érvényesítését tekintjük az egyik legfontosabb feladatunknak. Ennek eredményeképpen a környezetszennyezés minimalizálására törekszünk.
 2. Olyan rendszert hozunk létre, illetve üzemeltetünk, melynek beépített eleme a folyamatos javítás. Folyamatos javítási igénynek tekintjük a fajlagos alapanyag és energiafogyasztás csökkentését is, mivel ezzel közvetett környezetjavítást érhetünk el. Elvárjuk valamennyi munkatársunktól, hogy e kívánalomnak megfelelően cselekedjen.
 3. Mind a külső szabályozásokat (ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és határozatok, mind a nem kötelező követelményeket igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben
 4. Jelen környezeti politikára épülő környezeti célok illetve a célok elérése érdekében megfogalmazott környezeti előirányzatok meghatározzák azon környezeti teljesítéseket, melyek elérése céljából építjük ki a rendszerünket. A KIR kidolgozása, fenntartásának megszervezése biztosítja ezen táblák
  • hatékony megfogalmazását –tehát, a célok, előirányzatok kijelölését- valamint ezek:
  • megfelelő felülvizsgálatát, aktualizálását.
 5. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer alapdokumentációt a KIR könyv, illetve az ott hivatkozott dokumentációk tartalmazzák. A dokumentumok kezelésére az ISO 9001 rendszer előírásai vonatkoznak. Ez kiterjed a bevezetés, fenntartás szabályozására is.
 6. Elvárjuk valamennyi dolgozónktól a „Vállalkozásunk környezetvédelmi általános követelményei”-ben megfogalmazottak betartását.
 7. A KIR rendszer adott elemeit megfelelő belső képzéssel ismertetjük munkatársainkkal. Ennek keretében a környezeti politika és a környezeti célok ismertetése valamennyi dolgozónk felé megtörtént. A környezeti politikát alkalmas helyeken nyilvánosan is kifüggesztjük, hogy elérhető legyen minden dolgozónk számára. Büszkénk vagyunk környezeti politikánkra, ezért a nagy nyilvánosság számára is tanulmányozhatóvá tesszük azáltal, hogy a mindenki által elérhető internetes honlapunkra is feltettük.

2023.08.01.

Hajagos Lajos
műszaki igazgató