A minőségirányítás és ellenőrzés a precíziós alkatrész és szerszámgyártás nélkülözhetetlen eszközei. Az átfogóan értelmezett minőségi gondolkodás kiterjed a vezetésre, a tervezésre, a gyártás előkészítésre és a gyártásra is. A Gravitás 2000 Kft. célja, hogy termékei minőségével megfeleljen a vevői igényeknek, elvárásoknak és tevékenysége során olyan technológiákat alkalmazzon, amelyeknél alapkövetelményként valósul meg a környezet védelme. A kellően rugalmas, de a termelési sajátosságainkhoz igazodó minőségirányítási rendszer sikeresen szolgálja termelés hatékonyságának folyamatos fejlesztését. A mérés, ellenőrzés CAD modellekkel való összehasonlításra alapozott.

Először 1996-ban vezettük be az ISO 9001 minőségirányítási rendszert. Mára az alábbi szabványok követelményeit teljesítő integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk szolgálja a piaci pozícióink erősítését:

 • ISO 9001:2008
 • MSZ EN ISO 14001:2005
 • MSZ EN ISO 13485:2012
 • AS 9100 Rev C:2009

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar

Cégcsoportunk minőségpolitikája

GRAVITÁS 2000″ GÉPIPARI KFT. – FÉMSZOLG KKT. – STEEL FACTORY KFT.

Az általunk forgalmazott termékeknek, a végzett szolgáltatásnak meg kell felelni a megrendelőink által meghatározott igényeknek, valamint az ISO 9001:2008 és a “GRAVITÁS 2000” GÉPIPARI KFT. esetén az EN 9100:2009 és az ISO 13485:2012 szabványok követelményeinek.

A “GRAVITÁS 2000” GÉPIPARI KFT.-FÉMSZOLG KKT.-STEEL FACTORY KFT. biztosítja termékei jó minőségét, a termékbiztonságot, valamint a vállalt határidők betartását.

A rendszerfenntartás és minőségösztönzés a “GRAVITÁS 2000” GÉPIPARI KFT.-FÉMSZOLG KKT.-STEEL FACTORY KFT. vezetési politikájának alap eleme. Alvállalkozóink felé kialakítottuk a minőségi elvárásainkat. A megfelelő minőségre épített piaci pozíciók állandó javításával olyan jövedelmezőség elérésére törekszünk, amely lehetővé teszi a munkavállalóink jövedelmének folyamatos emelkedését és a technológiai eszközök folyamatos fejlesztését.

Az egyre éleződő piaci versenyben a “GRAVITÁS 2000” GÉPIPARI KFT.-FÉMSZOLG KKT.-STEEL FACTORY KFT. minden alkalmazottjának feladata és felelőssége, hogy saját minőségi munkájával segítse a vállalkozás versenyképességének megőrzését és növelését. Ennek érdekében a vezetés nagy hangsúlyt helyez az alkalmazottak képzésére, kiválasztására, a minőségszemlélet formálására, folyamatos továbbfejlesztésére.

Fejlesztési politikánknak, napi gyakorlatunknak kiemelkedően fontos eleme a minőségpolitika, amelyet valamennyi munkatársunk magáénak vall. Minőségpolitikánkat stratégiánk alapján alakítottuk ki, s ebből kiindulva meghatároztuk mérhető minőségcéljainkat, amelyet minden munkatársunk munkájában figyelemmel kísérünk.

Oktatásokkal, konzultációkkal biztosítjuk, hogy a minőségpolitikánk lényegét minden dolgozónk megértse és megvalósításának, fenntartásának cselekvő részese legyen.

Csak azok a munkatársak számíthatnak a vezetés támogatására, akik megbízhatók, akiket elvégzett munkájukért nagyfokú felelősségvállalás jellemez az előírásokat maradéktalanul megtartó munkájukkal, javaslataikkal és konstruktív kezdeményezéssel segítik a “GRAVITÁS 2000” GÉPIPARI KFT.-FÉMSZOLG KKT.-STEEL FACTORY KFT. céljainak megvalósulását.

A Gravitás 2000 Kft. környezeti politikája

A GRAVITÁS 2000 Kft, Fémszolg Kkt és a Steel Factory Kft fő tevékenységi köre:

 • GÉPIPARI TERVEZÉS,
 • FORGÁCSOLT ALKATRÉSZEK, FÉM- ÉS MŰANYAG-ALAKÍTÓ SZERSZÁMOK
 • SZERSZÁMELEMEK, RÉSZEGYSÉGEK,
 • CÉLGÉPEK, EGYEDI GYÁRTÓ BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA

ISO 9001: 2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert építettünk ki, melynek hatóköre megegyezik fenti hatókörrel. Elhatároztuk és végrehajtottuk az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) kiépítését, mely kiterjed a tevékenységi körünk által meghatározott termékek, szolgáltatások környezeti hatásainak szabályozására.

Környezeti politikánkban kiemeltük a következő legfontosabb potenciális környezetszennyezési veszélyeket, melyek megelőzése, csökkentése alapvető célja rendszerünknek:

 • Termelési hulladékkeletkezés, kibocsátás
 • Veszélyes hulladékkeletkezés, kibocsátás
 • Villamos energia felhasználás

Elvárásaink, vállalt kötelezettségeink

 1. Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk megfogalmazásánál, üzemeltetésénél a megelőző szemlélet következetes érvényesítését tekintjük az egyik legfontosabb feladatunknak. Ennek eredményeképpen a környezetszennyezés minimalizálására törekszünk.
 2. Olyan rendszert hozunk létre, illetve üzemeltetünk, melynek beépített eleme a folyamatos javítás. Folyamatos javítási igénynek tekintjük a fajlagos alapanyag és energiafogyasztás csökkentését is, mivel ezzel közvetett környezetjavítást érhetünk el. Elvárjuk valamennyi munkatársunktól, hogy e kívánalomnak megfelelően cselekedjen.
 3. Mind a külső szabályozásokat (ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és határozatok, mind a nem kötelező követelményeket igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben
 4. Jelen környezeti politikára épülő környezeti célok illetve a célok elérése érdekében megfogalmazott környezeti előirányzatok meghatározzák azon környezeti teljesítéseket, melyek elérése céljából építjük ki a rendszerünket. A KIR kidolgozása, fenntartásának megszervezése biztosítja ezen táblák
  • hatékony megfogalmazását –tehát, a célok, előirányzatok kijelölését- valamint ezek:
  • megfelelő felülvizsgálatát, aktualizálását.
 5. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer alapdokumentációt a KIR kézikönyv, illetve az ott hivatkozott dokumentációk tartalmazzák. A dokumentumok kezelésére az ISO 9001:2008 rendszer előírásai vonatkoznak. Ez kiterjed a bevezetés, fenntartás szabályozására is.
 6. Elvárjuk valamennyi dolgozónktól a „Vállalkozásunk környezetvédelmi általános követelményei”-ben megfogalmazottak betartását.
 7. A KIR rendszer adott elemeit megfelelő belső képzéssel ismertetjük munkatársainkkal. Ennek keretében a környezeti politika és a környezeti célok ismertetése valamennyi dolgozónk felé megtörtént. A környezeti politikát alkalmas helyeken nyilvánosan is kifüggesztjük, hogy elérhető legyen minden dolgozónk számára. Büszkénk vagyunk környezeti politikánkra, ezért a nagynyilvánosság számára is tanulmányozhatóvá tesszük azáltal, hogy a mindenki által elérhető internetes honlapunkra is feltettük.