1139 Budapest, Fáy utca 4.
+36209425599
oktatas@gravitas.hu

TANFOLYAM KÖLTSÉGE

Költség: 150.000.-Ft 27% ÁFA
Összesen: 190.500.- Ft.
(az ár a vizsgadíjakat tartalmazza).

Pótvizsga díjak: elméleti vizsga 10.000.-Ft, gyakorlati vizsga: 15.000.-Ft.

IDŐPONTOK, INTENZITÁS

Dátum: szervezés alatt
Kedd/csütörtök: 16:00-20:00 h.
Időtartam, óraszám:

40 óra (2 óra vizsga), a tanórák 45 percesek.
Elmélet: 12 óra, gyakorlat: 24 óra.

Intenzitás: 2 nap/hét – 4 óra/nap.

BUDAPESTI HELYSZÍN

1139 Budapest, Fáy utca 4.
A Forgách utcai metrómegállónál.
A környéken a parkolás fizetős.
Hallgatóinknak parkolóhelyet korlátozott számban biztosítunk telephelyünkön.

Többtengelyes huzalos szikraforgácsolás,
7. tengelyes huzalozás tanfolyam

A képzés formája: csoportos, gyakorlatorientált képzés.
* az időpont változtatásának jogát fenntartjuk. A tanfolyam min. 6 fő jelentkező esetén indul és max.12 főig tudunk fogadni, a jelentkezés beérkezésének sorrendjében!
A képzés során a hallgatók megismerkednek a szikraforgácsolási alapismeretekkel: a szerszámgépek felépítésével, a programozási alapokkal, elsajátítják a szikraforgácsolás alapjait. A tanfolyam során felkészítjük őket a huzalos szikraforgácsológépek önálló kezelésére, a gépkezelés szintjén történő programozásra, illetve a technológiai paraméterek beállítására.
Különös hangsúlyt helyezünk a többtengelyes (7-8) forgó tengelyek) gépek kezelésére és programozására.

A tananyag egységei (4 modul) és időtartama (36 oktatási óra):

I. Szikraforgácsolás alapjai, tömbelektródás szikraforgácsolás (4+2 óra)
II. Bolygóelektródás szikraforgácsolás, szikraforgácsoló fúrás (4+4 óra)
III. Huzalelektródás szikraforgácsolás (4+8 óra)
IV. Gépkezelési, programozási, huzalozási gyakorlat (0+10 óra)

A képzés célja

A gyakorlati munkavégzéshez szükséges képességek kifejlesztése, a munkafolyamatok betanítása a szikraforgácsolás területén. A képzés résztvevőiből olyan munkaerő váljon, akik képesek, alkalmasak a szikraforgácsolás meghatározott munkatevékenységeinek önálló elvégzésére, elméletigényes gyakorlati feladatok megoldására.

Részletes képzési tematika (I-IV.)

I. FORGÁCSOLÁS ALAPJAI TÖMBELEKTRÓDÁS SZIKRAFORGÁCSOLÁS
Alkatrészek modellezése, rajzértelmezés
Nem mechanikus anyagleválasztás
• Elektrokémiai megmunkálások
• Anyageltávolítás szikraforgácsolással
• Anyagok megmunkálhatósága, szikraforgácsolhatóság
Süllyesztőelektródás szikraforgácsolás
• Anyagleválasztás jellemzői
• Dielektrikum és kezelése
• Technológiai adatok
• Elektróda kopás
• Megmunkálási hibák

II. BOLYGÓELEKTRÓDÁS SZIKRÁZÁS SZIKRAFORGÁCSOLÓ FÚRÁS
Elektrodatervezés és gyártás
• Szerszámgyártás, tervezés elvek
Elektródák és befogásuk
• Elektróda anyagok
• Elektróda és munkadarab befogók
• Befogási módok
Bolygóelektródás szikraforgácsolás
• Bolygatási stratégiák
• Sajátosságok
Szikraforgácsoló fúrás
• Startlyuk készítés alternatívái, elektródák
• Öttengelyes startlyuk-fúró gép

III. HUZALELEKTRÓDÁS SZIKRAFORGÁCSOLÁS
Huzalszikra-forgácsolás alapjai
• Huzalszikra-forgácsolás folyamata
• Jellemző paraméterek
Huzalok, huzalkezelés
• Huzalok anyagai (Sárgaréz, bevonatos elektródák)
• Huzalbefűzés
• Huzalkezelés
• Huzalok, huzalkezelés
Huzalszikra-forgácsolás programozása
• Huzalprogram felépítés általános szabályai
• Technológiai funkciók programozása
• Technológiai adatok és jellemzőik
• Programozás gyakorlata
• Programellenőrzés, szimuláció
Forgó munkadarabok huzalozása
• Forgató berendezések, forgó tengelyek
• Forgó munkadarabok megmunkálása huzallal
• Általános vonalfelületek megmunkálása huzallal
• Hatékonyság növelésének lehetőségei

IV. SZIKRAFORGÁCSOLÓ GÉPEK, GÉPKEZELÉS

Szikraforgácsoló szerszámgépek
Huzalszikra-forgácsoló gépek
• Huzal szikraforgácsoló gépek felépítése
• Mozgások, hajtások, vezetékek
• Huzalelektródás, huzalbefűzés
• Munkadarab –befogás EROWA rendszer
• 7-8 tengelyes kinematikai lánc
Vezérlések, programozás
Karbantartás
• Hibaüzenetek és hibajelzések
• Gépkarbantartás

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák

1. A résztvevő megismeri a helyi adottságokat, elsajátítja a biztonságos munkavégzéshez szükséges munka-, környezet-, és balesetvédelmi ismereteket.
2. A résztvevő megismeri a szikraforgácsolás technológiai folyamatát és annak összetevőit, valamint az ott alkalmazott általános és speciális technológiákat, szerszámokat, gépeket és berendezéseket, illetve a felhasznált alapanyagok jellemzőit.
3. A résztvevő képessé válik a szikraforgácsolás meghatározott munkatevékenységeinek önálló elvégzésére.
4. A résztvevő megismerkedik a szikraforgácsolásnál használt minőségellenőrzési, javítási műveletekkel és technológiákkal, és alkalmassá válik a hibák felismerésére, kisebb termékhibák kijavítására.

A programba való bekapcsolódás feltételei

1. Végzettség: Szakközépiskolai végzettség, Forgácsolás szakirányú végzettség
2. Szakmai gyakorlat: min. három hónap gyakorlat forgácsolás területén
3. Esetlegesen előzetesen elvárt ismeret(ek): –
4. Egyéb feltétel(ek): A jelentkezési lap pontos kitöltése, aláírások megléte.
Felnőttképzési szerződés megkötése. Képzési díj befizetésének igazolása.
A munkahely támogató nyilatkozata (ha van munkahelye).

Jelentkezzen Online! Gyors regisztrációval.

Következő tanfolyam dátuma: 2021. 08. 31. – 2021. 10. 07.
Képzés helyszíne: 1039 Budapest, Fáy utca 4.
(az Árpád híd pesti hídfőjétől 1,4 km-re, a Fáy utcai metrómegállótól 150 m-re.)
További info: oktatas @ gravitas.hu

ONLINE JELENTKEZÉS

Huzalszikra oktatógépünk
SODICK SLC 600G

A szikraforgácsolás emelt szintű elméleti ismereteinek tárgyalása mellett a technológia ipari körülmények közötti gyakorlását, alkalmazását Sodick gépen tesszük lehetővé. A Sodick tudásbázisa és a Lineáris Technika területén megszerzett 15 éves tapasztalata együtt a legkiválóbb minőséget biztosítják.
A Sodick egyik legújabb prémium kategóriás 7 tengelyes megmunkálást lehetővé tevő huzalos szikraforgácsoló gépe az SLC 600 G.
Megmunkálási tartomány (x, y, z) 600 x 400 x 350.

Huzalos szikraforgácsolás oktatóink

Magasan képzett, szakmai tapasztalattal rendelkező, naprakész tudású oktatóink,
garantálják a képzés színvonalát.

Dr. Markos Sándor

mesteroktató

Dankó Márk

szervizmérnök, technológus

Tavali Zsolt

gyakorlati oktató