Cégünk meghatározó fejlesztési tevékenységét jól kiegészíti a gyakorlatorientált képzés támogatása, megvalósítása. Egy újdonság értékével bíró termék és/vagy technológia bevezetése igényli a dolgozó szakemberek képzését.

Képzési (belső, külső) programunk meghatározó eleme a CNC gépkezelő, programozó (5 tengelyes marás) tanfolyamok szervezése.

A különböző szakmai képzések mellett hangsúlyt fektetünk a műszaki felsőoktatásban tanulók szakmai életre való felkészítésére is. A Gravitás 2000 Kft munkatársai hosszú évek óta látják el BSc és MSc, hallgatók konzultálását, s írunk ki magunk is szakdolgozat és diplomaterv feladatokat.

Szakmai gyakorlat
A cégünk által kiírt témák szakdolgozat és diplomatervszintű feldolgozásának konzultálása mellett lehetőséget biztosítunk TDK munkák és termelési gyakorlatok elvégzésére is.

Gyártástechnológia szakos hallgatók számára szakmai gyakorlati témák:

 • Alternatív gyártástechnológiák kidolgozása
 • Gépközeli, párbeszédes NC programozás
 • Zero-Clamp készülékrendszer alkalmazástechnikai vizsgálata
 • szikraforgácsolás hatékonyságának vizsgálata
 • Szerszámgépek állapotfelügyelete

 

Szakdolgozatok, diplomatervek
A Gravitás 2000 Kft. évek óta kiemelkedő figyelmet fordít a hazai mérnökképzés, azon belül is elsősorban a gépészmérnök képzés támogatására. Az elmúlt időszakban a vállalatunk konzultálásával készített évközi projektfeladatok, TDK munkák, szakdolgozatok, diplomaterv feladatok magas száma jelzi, hogy támogató kezdeményezésünk fogadókészséggel találkozott a műszaki felsőoktatás részéről.

Jelentkezés
Fenntartjuk a lehetőséget, hogy a különböző feladatokkal kapcsolatban jelentkező hallgatók közül csak a feltételeinknek megfelelni képes hallgatók konzultálását vállaljuk. Ennek érdekében valamennyi, vállalatunk konzultálására igényt tartó hallgatóval személyes találkozás során ismerkedünk meg, s tanulmányi eredményei, motivációi alapján döntünk a konzulensi felkérés elfogadásáról. Szakdolgozat, diplomaterv konzultálása esetén előnyt jelent a vállalatunknál töltött termelési gyakorlat, vagy irányításunkkal készített projektfeladat.

Gyakorlat a viszonosság jegyében

Az általunk konzultált hallgatóktól elvárjuk a rendszeres jelenlétet, s a folyó projektjeinkkel szemben támasztott érdeklődést, a vállalati projektekben történő aktív feladatvállalást. Tapasztalataink alapján kiváló lehetőség az a viszonosság jegyében folyó szakmai együttműködés, amelynek keretében a hallgató részt vesz konzulense cégének a mindennapi munkájában, s ezért cserébe lehetőséget kap a konzultációra és a szükséges anyagok, eszközök és technológiák használta.

A szakdolgozat, diplomaterv
Az írásbeli mű arra szolgál, hogy dokumentálja a folyamatot, s megismertesse az olvasóval az annak során megoldott problémákat, elért eredményeket. Minden esetben törekszünk arra, hogy hallgatóink munkájuk során ezt a szempontot kövessék, s munkájuk eredménye egy valódi, legyártható termék, vagy alkalmazható technológia elem legyen. Ezek alapján tehát olyan szakdolgozatot, diplomatervet készíteni kívánó hallgatókat keresünk, akik tartalommal kívánják megtölteni a szakdolgozat, illetve diplomaterv elkészítésére szánt időt.

Jelentősebb elkészült szakdolgozatok:

  • Molnár Dóra (BME GTT, 2016): Alkatrészek geometriai tűrésezése és a megmunkált geometriák értékelése.
  • Német Ádám (BME GTT, 2015): Alkatrész gyártástechnológiájának fejlesztése
  • Cseh Artur András (BME GTT, 2015): 5 tengelyes megmunkálás készülékezésének fejlesztése
  • Nagy Dániel Balázs (BME GTT, 2015): Wolfram alkatrész gyártástechnológiájának fejlesztése
  • Illés Dávid (BME GTT, 2013): Célgéptervezés és gyártás
  • Ruska Ákos (BME GTT, 2013): Szikraforgácsolás hatékonyságának vizsgálata.
  • Papp Dániel (BME GTT, 2013): Alkatrészgyártási folyamat optimálása
  • Kecskés László (SZIE Gödöllő, 2012): DMG forgácsoló szerszámgépek online állapotfelügyeletének vizsgálata

Gász Attila( BME GTT, 2010): Szerszámgépek állapotfelügyeletének tervezése és vizsgálata

Jelentősebb elkészült diplomamunkák

  • Hart Balázs (BME GTT, 2016): Szerszámgépek karbantartásának vizsgálata tervezése
  • Hanák Péter (BME GTT, 2015): Többtengelyes huzalszikra forgácsolás programozása.
  • Papp       Norbert (Miskolci Egyetem, 2015) Szerszámgép szimuláció kidolgozása Siemens NX8.0 tervezői szoftverben
  • Kecskés László (SZIE , 2015): 5 tengelyes CNC megmunkálás fejlesztése új gyártói környezetben.
  • Huss Dániel (BME GTT, 2013): Alkatrészek geometriai mérésének programozása
  • Pál Tamás (BME GTT, 2012): Huzalszikra forgácsolás hatékonyságának vizsgálata
  • Horváth Antal (BME GTT, 2010): Szerszámgépek megmunkáló képességének vizsgálata.

oktató emberekkel

D1oktato1_72

D1oktato2_72